A Hilarious Spoof Of Raees Movie

Raees Spoof || Shahrukh Khan || S D E

Ammi jaan kaha karti thi.. Koi bhi dhanda chhota nahi hota! Aur sabko hasaane ka dhanda toh hum jaari rakhenge! Enjoy

-ADVERTISEMENT-

Leave Your Comments